Storno podmienky – školenia

Storno podmienky – školenia

Prihláška na školenie sa považuje za záväzne potvrdenú po úhrade zálohovej faktúry. V prípade zrušenia záväzne potvrdenej prihlášky sa uplatnia nižšie uvedené storno podmienky.

Storno viac ako 30 dní pred plánovaným termínom školenia

Storno 15 až 30 dní pred plánovaným termínom školenia

Storno menej ako 15 dní pred plánovaným termínom školenia

Storno v termíne školenia

Zmena v objednávke

Zrušenie termínu školenia

 

  1. Storno viac ako 30 dní pred plánovaným termínom školenia

V prípade zrušenia prihlášky alebo záväzne potvrdenej prihlášky viac ako 30 dní pred plánovaným termínom školenia sa nebudú uplatňovať žiadne storno poplatky.

  1. Storno 15 až 30 dní pred plánovaným termínom školenia

V prípade zrušenia záväzne potvrdenej prihlášky v období 15 až 30 dní pred plánovaným termínom školenia sa bude objednávateľovi účtovať storno poplatok vo výške 40% potvrdenej ceny za školenie.

  1. Storno menej ako 15 dní pred plánovaným termínom školenia

V prípade zrušenia záväzne potvrdenej prihlášky v období menej ako 15 dní pred plánovaným termínom školenia sa bude objednávateľovi účtovať storno poplatok vo výške 70% potvrdenej ceny za školenie.

  1. Storno v termíne školenia

V prípade zrušenia záväzne potvrdenej objednávky počas termínu školenia sa bude objednávateľovi účtovať potvrdená cena za školenie v plnej výške.

  1. Zmena v objednávke

Ak zo strany objednávateľa dôjde k zmene prihláseného účastníka na školenie, takáto zmena bude vykonaná bez poplatkov.

  1. Zrušenie termínu školenia

Ak dôjde k zrušeniu školenia z dôvodov na strane školiteľa (spoločnosti Hazmat Consult s.r.o.), bude objednávateľom vrátených 100% už uhradených poplatkov. Medzi dôvody na strane školiteľa sa počíta najmä zrušenie termínu v prípade, že počet prihlásených účastníkov nedosiahne stanovený minimálny počet.