Balenie zásielok

V prípade záujmu a na základe individuálnej požiadavky ponúka Hazmat Consult aj službu zabalenia kusových zásielok s obsahom nebezpečného tovaru a ich prípravu na leteckú prepravu. Dostupnosť služby je viazaná aktuálnou dostupnosťou obalov testovaných na prepravu nebezpečného tovaru, ako aj vhodných absorpčných, či vypchávkových materiálov. Preto je potrebné každú takúto požiadavku individuálne prekonzultovať za účelom preverenia schopnosti spoločnosti vyhovieť danej požiadavke.

Ak máte zájem o vypracovanie cenovej ponuky na zabalenie zásielky, prosím, kontaktujte nás.