Letecká preprava nebezpečného tovaru - poradenstvo

V oblasti poradenstva ponúka spoločnosť Hazmat Consult odbornosť postavenú na viac ako štrnásťročnej praxi v oblasti leteckej prepravy a spracovávania nebezpečného tovaru. Či ide o vyplnenie prepravných dokladov k Vašej zásielke, alebo o komplexnú konzultáciu a inštruktáž k príprave zásielky, spoločnosť je pripravená vyhovieť aj tým najnáročnejším požiadavkám a pomôcť klientom zabezpečiť bezpečné a bezproblémové odoslanie zásielok  s  obsahom nebezpečného tovaru.

 

Objednanie služieb

 

Ak máte záujem o využitie nasich poradenských služieb, môžete využiť elektronický objednávkový formulár pre právnické osoby, alebo pre fyzické osoby. V prípade že elektornický objednávkový formulár využiť nemôžete, alebo nechcete, v prílohe sú pre vás pripravené aj objednávkové formuláre v tlačenej podobe.

V prípade, že máte otázky súvisiace s poradenskými službami, môžete nás kontaktovať.

Priložené súbory: