Cenník

Platný do 01.03.2024

 

Poradenské služby

Vypísanie Deklarácie odosielateľa 35 EUR
Vypísanie a podpísanie Deklarácie odosielateľa* 45 EUR
Konzultácia k preprave jednej zásielky 60 EUR
Konzultácia k preprave jednej zásielky a podpísanie Deklarácie odosielateľa* 70 EUR
* Podpísanie Deklarácie odosielateľa je možné len v prípade, že bude umožnený prístup k zásielke a jej kontrola.

 

Školenia ohľadom prepravy nebezpečného tovaru letecky v súlade s ICAO TI a IATA DGR (cena za osobu)
Pracovníci zodpovední za detekčnú kontrolu zásielok 100 EUR
Pracovníci zodpovední za manipuláciu a nakládku tovaru, vrátane nebezpečného tovaru 250 EUR
Pracovníci zodpovední za prípravu zásielok s nebezpečným tovarom 750 EUR
Pracovníci zodpovední za spracovanie alebo akceptáciu zásielok s nebezpečným tovarom 950 EUR

 

Ceny za služby bezpečnostného poradcu a balenia zásielok
Na vyžiadanie bude vypracovaná individuálna cenová ponuka
 

 

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Spoločnosť Hazmat Consult s.r.o. nie je platcom DPH.

 

Priložené súbory: