Cenník

Platný do 01.04.2022

 

Poradenské služby

Vypísanie Deklarácie odosielateľa 30 EUR
Vypísanie a podpísanie Deklarácie odosielateľa* 40 EUR
Konzultácia k preprave jednej zásielky 50 EUR
Konzultácia k preprave jednej zásielky a podpísanie Deklarácie odosielateľa* 60 EUR
* Podpísanie Deklarácie odosielateľa je možné len v prípade, že bude umožnený prístup k zásielke a jej kontrola.

 

Školenia ohľadom prepravy nebezpečného tovaru letecky v súlade s ICAO TI a IATA DGR (cena za osobu)
Kategória personálu 9 a 11 85 EUR
Kategória personálu 12 95 EUR
Kategória personálu 4, 5 a 7 150 EUR
Kategória personálu 8 a 10 200 EUR
Kategória personálu 2 400 EUR
Kategória personálu 1 a 3 700 EUR
Kategória personálu 6 900 EUR

 

Ceny za služby bezpečnostného poradcu a balenia zásielok
Na vyžiadanie bude vypracovaná individuálna cenová ponuka

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Spoločnosť Hazmat Consult s.r.o. nie je platcom DPH.

Priložené súbory: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon Cenník služieb, platný od 01.04.2022137.4 KB