Cenník

Platný do 01.01.2018

 

Poradenské služby

Vypísanie Deklarácie odosielateľa 25 EUR
Vypísanie a podpísanie Deklarácie odosielateľa* 35 EUR
Konzultácia k preprave jednej zásielky 40 EUR
Konzultácia k preprave jednej zásielky a podpísanie Deklarácie odosielateľa* 50 EUR
* Podpísanie Deklarácie odosielateľa je možné len v prípade, že bude umožnený prístup k zásielke a jej kontrola.

 

Školenia ohľadom prepravy nebezpečného tovaru letecky v súlade s ICAO TI a IATA DGR (cena za osobu)
Kategória personálu 9 a 11 70 EUR
Kategória personálu 12 80 EUR
Kategória personálu 4, 5 a 7 100 EUR
Kategória personálu 8 a 10 150 EUR
Kategória personálu 2 300 EUR
Kategória personálu 1 a 3 600 EUR
Kategória personálu 6 800 EUR

 

Ceny za služby bezpečnostného poradcu a balenia zásielok
Na vyžiadanie bude vypracovaná individuálna cenová ponuka

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Spoločnosť Hazmat Consult s.r.o. nie je platcom DPH.

Priložené súbory: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon Cenník služieb, platný od 01.01.2018422.99 KB