Služby bezpečnostného poradcu

Okrem poradenstva v oblasti leteckej prepravy nebezpečného tovaru ponúka spoločnosť Hazmat Consult aj služby bezpečnostného poradcu podľa ADR. Odbornosť v oblasti leteckej prepravy vystupuje v tomto prípade ako pridaná hodnota, ktorá môže zaujať tie spoločnosti, ktorým zo zákona vyplýva povinnosť mať  bezpečnostného poradcu a ktoré sa vo veľkej alebo výraznej miere venujú práve leteckej preprave.

Ak máte záujem o ponúkané služby bezpečnostného poradcu, prosím, kontaktujte nás.