O spoločnosti

Spoločnosť Hazmat Consult vznikla v roku 2014. Za hlavnú oblasť svojho pôsobenia si zvolila služby poradenstva, konzultácií a školení v oblasti leteckej prepravy nebezpečného tovaru. Cieľom spoločnosti je prostredníctvom svojich služieb prispieť k zvyšovaniu povedomia o požiadavkách, ktoré národné  aj medzinárodné predpisy kladú na všetkých aktérov prepravy nebezpečného tovaru. Našim klientom chceme byť spoľahlivým partnerom, ktorý im pomôže zabezpečiť, že zásielky budú mať pripravené pohodlne, bez problémov a v plnom súlade s predpismi.

 

 

Inštruktor a odborný konzultant:

Mgr. Marián Demko

Viac ako 16 rokov pôsobil v oblasti leteckej prepravy pre jednu z expresných kuriérskych spoločností, kde medzi jeho zodpovednosti patrila aj koordinácia manipulácie s nebezpečným tovarom pre celé územie SR. Od roku 2002 prevzal funkciu bezpečnostného poradcu.

Taktiež má viac ako 18 rokov skúseností v oblasti tréningu, keďže bol licencovaným trénerom pre všetky kategórie IATA DGR školení pre leteckú spoločnosť European Air Transport. Od roku 2014 je Dopravným úradom SR akceptovaný ako školiteľ pre všetky kategórie personálu podľa ICAO TI / IATA DGR.