Letecká preprava nebezpečného tovaru – školenia

Hazmat Consult ponúka školenia v zmysle ICAO TI a IATA DGR. Školiace programy pre kategórie personálu 1 až 12, ako aj inštruktor, sú akceptované divíziou civilného letectva Dopravného úradu SR. Školiace programy boli vytvorené na základe dlhoročných skúseností v oblasti leteckej prepravy a manipulácie s nebezpečným tovarom.

Úspešní absolventi školenia získajú certifikát platný 24 mesiacov, oprávňujúci ich vykonávať špecifické aktivity v zmysle kategorizácie personálu podľa ICAO. Jednotlivé školenia kladú dôraz najmä na praktickú aplikáciu získaných znalostí.

Varianty školení

Školenia  kategórie 1, 3 a 6 sú ponúkané v dvoch variantoch. Prvý variant zahŕňa aj rádioaktívne látky, druhý nie. Toto umožňuje vyššiu mieru flexibility prispôsobenia ponuky školení konkrétnym potrebám klientov.

 

Priložené súbory: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon Ketegórie personálu podľa ICAO333.8 KB