Letecká preprava nebezpečného tovaru

V oblasti leteckej prepravy nebezpečného tovaru ponúka Hazmat Consult nasledovné služby:

 

Školenia – podľa ICAO TI / IATA DGR, kategórie 1-12

 

Poradenstvo – komplexné poradenstvo pri príprave zásielky na leteckú prepravu, vrátane vyplnenia sprievodnej dokumentácie (deklarácia odosielateľa)